Circulariteit

Wat is circulariteit 

Met circulariteit wordt bedoeld dat producten, materialen en onderdelen na gebruik opnieuw worden ingezet. In een circulaire economie bestaat er dus geen afval, maar afval vormt de nieuwe grondstof voor onze producten. Het doel: streven naar een wereld zonder afval en grondstoffen en energie besparen zodat we het klimaat niet verder aantasten. 

MEER OVER CIRCULARITEIT

Circulair ondernemen 

Wil jij starten met circulair ondernemen? Denk er dan over na hoe je door middel van circulariteit/ duurzaamheid jouw bedrijfsdoelstellingen kan realiseren. Circulair ondernemen maakt onderdeel uit van de gehele bedrijfsvoering. Dit betekent dat het in alle doelstellingen terug zou moeten komen, maar ook dat het nageleefd wordt.

MEER WETEN OVER CIRCULAIR ONDERNEMEN

Circulair inkopen

Circulair inkopen is essentieel om tot een circulaire economie te komen. Met circulair inkopen sla je twee vliegen in één klap. Je vervult namelijk de behoefte van het bedrijf aan nieuwe materialen en producten en tegelijkertijd draagt het bij aan de circulaire doelstellingen. Je zal het inkoopproces opnieuw moeten inrichten, want nu bedenk je vooraf al wat er met de producten gaat gebeuren als de levenscyclus doorlopen is. 

MEER OVER CIRCULAIR INKOPEN

Circulaire producten

Circulaire producten zijn gemaakt van gerecyclede grondstoffen, herbruikbare onderdelen of het product zelf is recyclebaar. Het uitgangspunt van circulaire producten is dat materialen en producten zolang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, gerepareerd, verhuurd, hergebruik en gerecycled zodat de waarde zolang mogelijk behouden blijft. Om tot een circulaire economie te komen zouden we naast recyclen ook de vraag naar circulaire producten moeten vergroten. 

MEER OVER CIRCULAIRE PRODUCTEN

CO2 uitstoot 

CO2 is een broeikasgas die voorkomt in de atmosfeer. Het zorgt ervoor dat de aarde warm blijft, maar teveel ervan vormt een probleem omdat de aarde dusdanig opwarmt waardoor de wereld minder leefbaar wordt. CO2 komt vrij door verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas. Maar ook dieren en mensen stoten deze broeikasgas uit. Onze CO2 uitstoot is al veel te hoog en daarom moeten er maatregelen genomen worden om dit terug te dringen. Wil jij meer weten over CO2 uitstoot en tips om CO2 uitstoot binnen het bedrijf te verminderen? 

LEES MEER OVER CO2 UITSTOOT

Starten met circulair ondernemen


Wil jij starten met circulair ondernemen? Velen vragen zich vaak af waar ze moeten beginnen. Daarom hebben wij vier simpele stappen ontwikkeld waarin we jou inspireren en motiveren om direct aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dit lees je allemaal in onze green paper: In 4 stappen naar circulair ondernemen.

DOWNLOAD GREENPAPER

Interesse in een kennismakingsgesprek?

Team circulairinbedrijf Gemma

Gemma Beemsterboer

Heb je vragen over circulair ondernemen, afval scheiden of de Bonton? Ik help je graag!

MAIL BEL

Circulair nieuws


bonton circubin afvalbak rest, papier, pmd en gft

8 februari 2023

Verminder je restafval met deze simpele tips

Het is de week van de circulaire economie. Mooi moment om even stil te staan bij je afvalinzameling. Het inzamelen van restafval wordt namelijk steeds duurder. Hoe komt dat? Een groot deel van het restafval wordt uiteindelijk verbrand. Dit is in veel gevallen niet nodig en kunnen we voorkomen. Waar kan je al mee starten? […]

Lees meer
Beter afval scheiden in de hotelbranche hotel hail europe

9 november 2022

Beter afval scheiden in de hotelbranche

Bonton gaat samenwerking aan met HAIL Europe Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker in de hotelbranche. Consumenten zijn zich meer bewust van de negatieve impact op het klimaat en verwachten dat hotels de juiste maatregelen nemen om die impact zo klein mogelijk te houden. Beter afval scheiden is daar een mooi voorbeeld van. Daarom slaan Bonton […]

Lees meer

16 augustus 2022

De Circubin staat overal

De Circubin staat overal; functioneel, mooi en 100% circulair Aan de Bonton productenlijn is een frisse en opvallende nieuwkomer toegevoegd: de Bonton Circubin. Een echte eyecatcher die niet alleen goed is in zijn werk – het gescheiden inzamelen van afvalstromen – maar ook nog eens 100% Dutch Design en circulair is. Een afvalbak die staat […]

Lees meer