• Gratis verzending vanaf €79
  • 1-5 werkdagen levertijd
  • Direct inzicht in CO2 besparing

Welkom bij circulairinbedrijf.nl

Circulairinbedrijf.nl
Start nu met circulair ondernemen!

Circulairinbedrijf.nl is hét platform dat je helpt met circulair ondernemen. We verwerken je bedrijfsafval tot waardevolle grondstoffen waarvan nieuwe producten gemaakt worden. Via onze webshop leveren we producten voor o.a. kantoor en facility management weer aan je terug, zo maken we samen de cirkel rond!

Het circulaire assortiment is er op gericht organisaties te helpen een start te maken met circulair ondernemen en hun CO2-footprint te verlagen. Naast het leveren van een “standaard assortiment” helpt Circulairinbedrijf.nl bedrijven, in co-creatie, lineaire materiaalketens circulair te maken.

"DE OVERHEID STREEFT NAAR EEN 50% REDUCTIE
IN HET GEBRUIK VAN PRIMAIRE GRONDSTOFFEN IN 2030"

“Dit inzicht was het startpunt voor Circulairinbedrijf.nl”, zegt medeoprichter Maarten Coppens, “We merken dat veel ondernemers en organisaties worstelen met circulariteit. Ze willen hier graag mee starten maar weten vaak niet hoe en zien door de bomen het bos niet meer. Wij helpen onze klanten anders naar afvalstromen te kijken en er nieuwe en zo nuttig mogelijke toepassingen voor te vinden. We zien deze afvalstromen als nieuwe grondstof waardoor er legio nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Met onze kennis en netwerk op gebied van afvalinzameling, recycling en productie werken we constant aan nieuwe circulaire grondstoffenketens. Zo hebben we bijvoorbeeld al meerdere projecten afgerond waarin onze circulaire gedachtegang tot uiting komt, onder andere in samenwerking met KLM, Heineken dochter Vrumona en Jacobs Douwe Egberts. Daarnaast ontwikkelen en produceren we onze eigen circulaire producten. Een goed voorbeeld hiervan is de BonTon, een gescheiden afvalinzamelunit gemaakt van 100% gerecycled kunststof, waarmee afval scheiden aan de bron nog eenvoudiger wordt.

“JE KAN VANDAAG AL BEGINNEN MET CIRCULAIR ONDERNEMEN!”

Elke onderneming, van groot tot klein, kan met Circulairinbedrijf.nl vandaag al starten met circulair ondernemen. Dit kan al met de aankoop van producten uit ons basisassortiment zoals circulaire koffiebekers of papier, maar ook met een gesprek voor circulair maatwerk met advies en begeleiding in de uitvoering.”

Circulair in bedrijf en uw afval

Heb je in jouw bedrijf afval, kantoorafval of afval van productieprocessen? Dan kijken we graag met je mee hoe we met deze reststromen nieuwe producten kunnen maken. Stuur gerust een mail naar: info@circulairinbedrijf.nl

Circulairinbedrijf.nl is een initiatief  die onder andere samenwerkt met GP Groot – inzamelpartner Noord & West Nederland, MKB-afval.nl – landelijke inzamelpartner, Sortiva, Reisswolf, Ciropack, 706 seating group, KBL schoonmaakcentrum, VEPA BINS, SPK.

Heb je afval dat een tweede kans verdiend? Wij maken met deze grondstoffen weer mooie producten voor of in samenwerking met jou.

ONS TEAM

Jouw bedrijf circulair laten ondernemen? Daar kunnen wij jou bij helpen. Wie circulair onderneemt kijkt anders naar producten en grondstoffen. De diverse achtergronden van onze teamleden zorgen ervoor dat we ondernemers kunnen ondersteunen bij deze nieuwe, maar noodzakelijke manier van denken. Door samen te werken met vooruitstrevende ondernemers geloven wij dat we een goede boost kunnen geven aan het circulair ondernemen.

Wie zijn wij?

Circulairinbedrijf.nl is een initiatief van GP Groot, een onderneming die actief is in o.a. afvalinzameling, -verwerking en -recycling, infra en -engineering en brandstoffen- en oliehandel. Het realiseren en faciliteren van de circulaire economie en de energietransitie zijn de belangrijkste thema’s voor GP Groot. Alle nieuwe initiatieven die we ontplooien worden aan de pijlers “circulaire economie” en “energietransitie” getoetst.

Heb je een vraag voor ons? Stel hem hier.

Contact

Misschien heb je een vraag over een product, je bestelling of wil je
gewoon hallo zeggen. Onze klantenservice is je altijd graag van dienst.


Hoofdkantoor
Bergerweg 200
Gebouw C
1817 MN Alkmaar