Welkom bij circulairinbedrijf.nl

Circulairinbedrijf.nl
Start nu met circulair ondernemen!

Circulairinbedrijf.nl is hét platform dat je helpt met circulair ondernemen. We verwerken je bedrijfsafval tot waardevolle grondstoffen waarvan nieuwe producten gemaakt worden. Via onze webshop leveren we producten voor o.a. kantoor en facility management weer aan je terug, zo maken we samen de cirkel rond!

Het circulaire assortiment is er op gericht organisaties te helpen een start te maken met circulair ondernemen en hun CO2-footprint te verlagen. Naast het leveren van een “standaard assortiment” helpt Circulairinbedrijf.nl bedrijven, in co-creatie, lineaire materiaalketens circulair te maken.

De overheid streeft naar een 50% reductie in het gebruik van primaire grondstoffen in 2030

“Dit inzicht was het startpunt voor Circulairinbedrijf.nl”, zegt manager Gemma Beemsterboer, “We merken dat veel ondernemers en organisaties worstelen met circulariteit. Ze willen hier graag mee starten maar weten vaak niet hoe en zien door de bomen het bos niet meer. Wij helpen onze klanten anders naar afvalstromen te kijken en er nieuwe en zo nuttig mogelijke toepassingen voor te vinden. We zien deze afvalstromen als nieuwe grondstof waardoor er legio nieuwe mogelijkheden ontstaan. Met onze kennis en netwerk op gebied van afvalinzameling, recycling en productie werken we constant aan nieuwe circulaire grondstoffenketens. Zo hebben we bijvoorbeeld al meerdere projecten afgerond waarin onze circulaire gedachtegang tot uiting komt, onder andere in samenwerking met KLM, Heineken dochter Vrumona en Jacobs Douwe Egberts. Daarnaast ontwikkelen en produceren we onze eigen circulaire producten. Een goed voorbeeld hiervan is de Bonton, een gescheiden afvalinzamelunit gemaakt van 100% gerecycled kunststof, waarmee afval scheiden aan de bron nog eenvoudiger wordt.

Ons team

Jouw bedrijf circulair laten ondernemen? Daar kunnen wij jou bij helpen. Wie circulair onderneemt kijkt anders naar producten en grondstoffen. De diverse achtergronden van onze teamleden zorgen ervoor dat we ondernemers kunnen ondersteunen bij deze nieuwe, maar noodzakelijke manier van denken. Door samen te werken met vooruitstrevende ondernemers geloven wij dat we een goede boost kunnen geven aan het circulair ondernemen.

Team

Circulairinbedrijf.nl is een initiatief van GP Groot, een onderneming die actief is in o.a. afvalinzameling, -verwerking en -recycling, infra en -engineering en brandstoffen- en oliehandel. Het realiseren en faciliteren van de circulaire economie en de energietransitie zijn de belangrijkste thema’s voor GP Groot. Alle nieuwe initiatieven die we ontplooien worden aan de pijlers “circulaire economie” en “energietransitie” getoetst.

Heb je een vraag voor ons? Stel hem hier


Misschien heb je een vraag over een product, je bestelling of wil je gewoon hallo zeggen. Onze klantenservice is je altijd graag van dienst.

Klantenservice
info@circulairinbedrijf.nl
088 472 00 25

Hoofdkantoor
Diamantweg 18
1812 RC Alkmaar