Starten met circulair ondernemen?

Daar kunnen wij jou bij helpen

De overheid heeft als doel vastgesteld dat Nederland in 2030 50% circulair moet zijn en in 2050 zelfs 100%. No time to waste! Het is dus tijd om aan de slag te gaan met het circulair maken van jouw bedrijf, maar waar begin je? Ieder bedrijf kan iets doen, groot of klein, want een duurzame bedrijfsvoering is harder nodig dan ooit. Wie circulair onderneemt kijkt anders naar producten en grondstoffen. In een circulaire economie bestaat afval niet.

Afval wordt namelijk gezien als een nieuwe grondstof! Deze grondstoffen, materialen en producten moeten zo lang mogelijk gebruikt worden tegen zo min mogelijke operationele kosten gedurende de levenscyclus. Hierdoor blijven grondstoffen en het milieu bespaard en wordt CO2-uitstoot beperkt. Dit vraagt om inzicht, innovatie en nieuwe businessmodellen met de circulaire economie als basis.

Jouw bedrijf, producten, bedrijfsstrategie en -processen klaarstomen voor de circulaire economie?

Circulairinbedrijf.nl is een initiatief van GP Groot, een afvalinzamelaar die actief is in o.a. afvalinzameling, -verwerking en -recycling. De focus ligt niet alleen op het inzamelen en sorteren van afval, maar vooral op het voorkomen en optimaal benutten van afval. Want dat is uiteindelijk het doel: van afval weer nieuwe grondstoffen maken, als basis voor nieuwe producten, grondstoffen of energie.

Met onze kennis en netwerk op gebied van afvalinzameling, recycling en productie werken we constant aan nieuwe circulaire grondstoffenketens. Afhankelijk van de duurzaamheidsvraag hebben wij verschillende analysemethodes in huis waarmee we inzichtelijk maken hoe duurzaam jouw bedrijf, de productie of producten zijn. Met dit inzicht kunnen de stappen naar circulair ondernemen verder vormgegeven worden om jouw impact te verlagen.

Reduce - re-use - recycle

We merken dat veel ondernemers en organisaties worstelen met circulariteit. Ze willen hier graag mee starten maar weten vaak niet hoe en zien door de bomen het bos niet meer. Wij helpen onze klanten anders naar afvalstromen te kijken en er nieuwe en zo nuttig mogelijke toepassingen voor te vinden. We zien deze afvalstromen als nieuwe grondstof waardoor er legio nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Advies op maat

Elke duurzaamheidsvraag is uniek en vraagt om een andere aanpak. Samen kijken we hoe we jouw bedrijf, product of afvalstroom circulair kunnen maken. Hieronder een voorbeeld van onze verschillende analyse methoden om jouw impact inzichtelijk te maken. En om te zien hoe duurzaam jouw bedrijf, de productie of producten zijn met als doel om de ecologische voetafdruk te verminderen.

Sustainable Development

Goals

Sustainable development goals

De sustainable development goals(SDG’s) zijn 17 doelen opgesteld door de Verenigde Naties als duurzame ontwikkeldoelstellingen richting 2030. Heb jij of jouw organisatie de ambitie om te verduurzamen, maar weet je nog niet goed waar te beginnen? De SDG’s helpen te bepalen waar jij de grootste impact

MEER INFO OVER SDG’S

Material Flow Analysis

Analysis

Material flow analysis

Wil jij ook weten welke materialen jouw organisatie gebruikt om de klanten van dienst te zijn? We brengen ingaande en uitgaande materiaalstromen voor je in kaart incl toepassing van deze materiaalstromen om zo grip te krijgen op materiaalgebruik. Graag denken we met je mee over hoe dit materiaalgebruik te reduceren en daarmee jouw organisatie duurzamer te maken.

MEER INFO OVER MFA’S

Life Cycle Analysis

Analysis

Life cycle analysis - levenscyclus analyse

De LCA methode wordt gebruikt om de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus te evalueren. Het omvat de winning en verwerking van de grondstoffen, de fabricage, de distributie, het gebruik, de recycling en de uiteindelijke verwijdering. Deze analysemethode kun je als 0-meting of resultaat van een verbetertraject inzetten.

MEER INFO OVER LCA’S

“Middels de inzichten en prototype van een duurzame giftset- en verzendverpakking kunnen wij onze circulaire ambitie vormgeven”

Jeroen Groot (mede-eigenaar Roze Bunker)

De uitdaging:
Middels de ‘fruitrevolutie’ is er een wens meer gebruikers te kunnen voorzien met lokale, biologische en circulaire dranken. Door het sluiten van de horeca wordt naar andere kanalen gezocht het product op een duurzame manier te verspreiden onder een bredere doelgroep.
Het proces:
Circulair in Bedrijf heeft diverse ontwerpsessies gehost om circulaire principes toe te passen bij de opbouw van een giftset met bestaande producten van Roze Bunker. Hierbij kwamen onderwerpen aan bod zoals als een multi-inzetbaarheid verpakking, minimaal gebruik van (hernieuwbare) materialen, bewustwording en maatschappelijke impact.
Resultaat:
Naast het ontwerpen van een prototype (giftset- en verzendverpakking) op basis van circulaire principes, zijn keuzes omtrent materialen gemaakt middels diverse samples. De verbinding is gelegd met de juiste duurzame verpakkingsproducenten.

Interesse in een kennismakingsgesprek?

of heb je vragen neem contact met ons op:

Team circulairinbedrijf Gemma

GEMMA BEEMSTERBOER

Adviseur Circulairinbedrijf.nl
0884720038 | info@circulairinbedrijf.nl