Life Cycle Analysis

De Life Cycle Analysis methode wordt gebruikt om de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus te evalueren, die de winning en verwerking van de grondstoffen, de fabricage, de distributie, het gebruik, de recycling en de uiteindelijke verwijdering omvat.
Deze analysemethode helpt jou zicht te krijgen op de milieu impact van jouw product, om daarmee als 0-meting of resultaat van een verbetertraject in te zetten.

De Life Cycle Analysis Light methode gebruikt de techniek en methode stappen van een normale LCA en gebruikt daarvoor een gelimiteerde database en geeft geen certificeringen af rondom standaarden (zoals in ISO 140001 en ISO 14021). Hierdoor kunnen wij laagdrempeliger inzicht geven in jouw product, die als basis kan dienen voor een uiteindelijke certificering wanneer de levenscyclus verduurzaamd is.

WAT ZIJN DE CIRCULAIRE UITDAGINGEN
VOOR JOUW BEDRIJF?

✔ Je wil materiaalefficiënter produceren.

✔ Je wil investeerders overtuigen dat jouw product zowel economisch als ecologisch een duurzame investering is.

✔ Je wil een duidelijk zicht krijgen op de huidige milieu-impact en op de hot spots in de levenscyclus van je producten.

✔ Je wil beter begrijpen wat circulaire businessmodellen zijn en wat ze kunnen betekenen voor jouw onderneming.

✔ Je zoekt een circulair business model op maat van jouw onderneming.

RESULTAAT
Resultaat

✔ Weten waar jouw kansen en impact naar een duurzamere wereld liggen.

✔ Concrete handvaten om te werken aan verduurzaming van jouw productlevenscyclus.

✔ Een onderbouwing van jouw impact ten behoeve van verduurzaming of verbetering van de productlevenscyclus voor productontwikkeling of herontwerp.

"With the help of the CirculairinBedrijf, we avoided the unnecessary recycling of some used materials and enabled them to be reused at a later time.”

Eric Stevenson (Head of Operations for Whiz, Softbank Robotics EMEA)

The challenge
Softbank Robotics had large number of used materials that were scheduled for recycling. They were looking for an alternative solution to extend the life of these assets.
The process
CircularinBedrijf mapped out various options in terms of facilities, regulations, and potential collaboration partners. This allowed Softbank Robotics to make a balanced decision regarding the optimal future use for these assets.
Results:
SoftBank was able to avoid premature disposal of the assets by finding a way to reuse them in the future.

Interesse in een kennismakingsgesprek?

of heb je vragen neem contact met ons op:

Team circulairinbedrijf Gemma

GEMMA BEEMSTERBOER

Adviseur Circulairinbedrijf.nl
0884720038 | info@circulairinbedrijf.nl

Circulair nieuws


bonton circubin afvalbak rest, papier, pmd en gft

8 februari 2023

Verminder je restafval met deze simpele tips

Het is de week van de circulaire economie. Mooi moment om even stil te staan bij je afvalinzameling. Het inzamelen van restafval wordt namelijk steeds duurder. Hoe komt dat? Een groot deel van het restafval wordt uiteindelijk verbrand. Dit is in veel gevallen niet nodig en kunnen we voorkomen. Waar kan je al mee starten? […]

Lees meer
Beter afval scheiden in de hotelbranche hotel hail europe

9 november 2022

Beter afval scheiden in de hotelbranche

Bonton gaat samenwerking aan met HAIL Europe Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker in de hotelbranche. Consumenten zijn zich meer bewust van de negatieve impact op het klimaat en verwachten dat hotels de juiste maatregelen nemen om die impact zo klein mogelijk te houden. Beter afval scheiden is daar een mooi voorbeeld van. Daarom slaan Bonton […]

Lees meer

16 augustus 2022

De Circubin staat overal

De Circubin staat overal; functioneel, mooi en 100% circulair Aan de Bonton productenlijn is een frisse en opvallende nieuwkomer toegevoegd: de Bonton Circubin. Een echte eyecatcher die niet alleen goed is in zijn werk – het gescheiden inzamelen van afvalstromen – maar ook nog eens 100% Dutch Design en circulair is. Een afvalbak die staat […]

Lees meer