Life Cycle Analysis

De LCA methode wordt gebruikt om de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus te evalueren,die de winning en verwerking van de grondstoffen, de fabricage, de distributie, het gebruik, de recycling en de uiteindelijke verwijdering omvat.
Deze analysemethode helpt jou zicht te krijgen op de milieuimpact van jouw product, om daarmee als 0-meting of resultaat van een verbetertraject in te zetten.

De Light methode gebruikt de techniek en methode stappen van een normale LCA en gebruikt daarvoor een gelimiteerde database en geeft geen certificeringen af rondom standaarden (zoals in ISO 140001 en ISO 14021). Hierdoor kunnen wij laagdrempeliger inzicht geven in jouw product, die als basis kan dienen voor een uiteindelijke certificering wanneer de levenscyclus verduurzaamd is.

WAT ZIJN DE CIRCULAIRE UITDAGINGEN
VOOR JOUW BEDRIJF?

✔ Je wil materiaalefficiënter produceren.

✔ Je wil investeerders overtuigen dat jouw product zowel economisch als ecologisch een duurzame investering is.

✔ Je wil een duidelijk zicht krijgen op de huidige milieu-impact en op de hot spots in de levenscyclus van je producten.

✔ Je wil beter begrijpen wat circulaire businessmodellen zijn en wat ze kunnen betekenen voor jouw onderneming.

✔ Je zoekt een circulair business model op maat van jouw onderneming.

RESULTAAT
Resultaat

✔ Weten waar jouw kansen en impact naar een duurzamere wereld liggen.

✔ Concrete handvaten om te werken aan verduurzaming van jouw productlevenscyclus.

✔ Een onderbouwing van jouw impact ten behoeve van verduurzaming of verbetering van de productlevenscyclus voor productontwikkeling of herontwerp.

"With the help of the CirculairinBedrijf, we avoided the unnecessary recycling of some used materials and enabled them to be reused at a later time.”

Eric Stevenson (Head of Operations for Whiz, Softbank Robotics EMEA)

The challenge
Softbank Robotics had large number of used materials that were scheduled for recycling. They were looking for an alternative solution to extend the life of these assets.
The process
CircularinBedrijf mapped out various options in terms of facilities, regulations, and potential collaboration partners. This allowed Softbank Robotics to make a balanced decision regarding the optimal future use for these assets.
Results:
SoftBank was able to avoid premature disposal of the assets by finding a way to reuse them in the future.

Interesse in een kennismakingsgesprek?

of heb je vragen neem contact met ons op:

maarten coppens - ketenkenner - circulariteit

MAARTEN COPPENS

Adviseur Circulairinbedrijf.nl | Keten Kenner
088 - 472 00 35 | m.coppens@circulairinbedrijf.nl

Anne Rademaker - duurzaamheid adviseur - circulaire economie

ANNE RADEMAKER

Adviseur Circulairinbedrijf.nl | Circulair Strateeg
088 - 472 00 35 | a.rademaker@circulairinbedrijf.nl

ZIJ GINGEN JE VOOR