Afval scheiden in het onderwijs

Het is tijd om aan de slag te gaan met het circulair maken van jouw onderwijs instelling, maar waar begin je?
De meest logische eerste stap naar een circulaire onderwijsinstelling is het scheiden van afval.

Het scheiden van afval moet een gewoonte zijn en gewoontes
worden het makkelijkst op jonge leeftijd aangeleerd, daarom is het erg belangrijk om kinderen hier zo vroeg mogelijk mee in aanraking te laten komen.

Dit begint thuis, maar juist ook op onderwijsinstellingen! Scholen dragen hieraan bij door het goede voorbeeld te geven en leerlingen hier zo goed mogelijk in te ondersteunen.

Hieronder geven we je tips over hoe je kunt starten met het scheiden van afval in het onderwijs.

bonton mini school afval

Een betere toekomst begint

bij onze kinderen

Basisscholen, middelbare scholen en hogescholen zijn een verzamelplek van grote hoeveelheden afval. Dagelijks worden er allerlei soorten afval weggegooid. Van pakjes drinken en boterhamzakjes tot papier en lege pennen.

Het grootste gedeelte van dit afval belandt in het restafval, niet op de juiste plek of zelfs buiten de afvalbakken, waardoor er zwerfafval ontstaat. Zonde als je bedenkt dat dit waardevolle grondstoffen kunnen zijn voor nieuwe producten.

Circulariteit werkt op zijn best als de verschillende afvalstromen apart ingezameld worden en zo schoon mogelijk zijn voor recycling. Het levert niet alleen een kostenbesparing op, maar hiermee lever je ook een actieve bijdrage aan het verlagen van je CO2 footprint.

Meer weten over afval scheiden op school en waar je op moet letten? Download nu het E-book: “De toekomst van ons afval”

DOWNLOAD HET E-BOOK

Waarom is afval scheiden belangrijk?


Het is van groot belang dat afval gezien wordt als waardevolle grondstof. Zeker als Nederland in 2050 voor 100% circulair moet zijn. Kinderen spelen hierin een grote rol. Zij zijn immers de toekomst. Tot op heden wordt er nog weinig afval gescheiden op scholen.

Uit een onderzoek van Stichting Stimular naar het afval op scholen blijkt dat 77% uit restafval bestaat, 20% uit papier en karton en 3% uit ander gesorteerd afval. Dat betekent dat er nog een enorme verbeterslag te maken is. Daarnaast krijgen kinderen vaak vanuit huis al mee om afval te scheiden. Een logisch gevolg zou dan zijn dat zij dit ook op school doen.

Tips om het scheiden van afval in het onderwijs makkelijker te maken

Voordat je begint met afval scheiden op kantoor is het natuurlijk belangrijk om te weten wat voor soort afval er wordt geproduceerd. Voer een afvalscan uit door een prullenbak op kantoor om te keren en het afval te scheiden in de verschillende stromen. Zo weet je precies hoeveel prullenbakken je straks moet aanschaffen. Doorgaans komen de volgende afvalstromen het meest voor op kantoor: PMD, GFT, bekers en restafval.

1. Locatie van de afvalbakken

Het is belangrijk om na te denken over de plek waar
de afvalbakken komen te staan. Zorg ervoor dat deze
altijd op een logische en zichtbare plek staan. Houd
rekening met het volgende:

Locatie
Zorg dat de afvalbak op plaatsen staan waar mensen
het verwachten en waar veel afval geproduceerd
wordt. Denk aan de aula, keuken, docentenkamer,
voor klaslokalen of op het schoolplein. Zorg er daarnaast
voor dat de afvalbakken consequent op dezelfde
plekken staan, bijvoorbeeld altijd rechts van een deur
of voor in het klaslokaal.

Opstelling
Zorg dat de opening van de afvalbak altijd gericht is
naar de gebruiker en dat ze overal in dezelfde volgorde
staan. Dit zorgt ervoor dat het een gewoonte wordt
om plastic altijd in bijvoorbeeld de tweede bak te
gooien.

2. Invoeren nieuw afvalbeleid

Wat is de volgende stap na het aanschaffen van de
juiste hoeveelheid afvalbakken? Het opstellen van een
nieuw afvalbeleid. Betrek de leerlingen bij het opstellen
hiervan. Hierdoor voelen ze zich meer betrokken bij
het onderwerp en zijn ze eerder geneigd om er actief
mee aan de slag te gaan. Ook bent u hierdoor op de
hoogte hoe de leerlingen momenteel over afvalverwerking
en scheiding denken.

Waar bestaat een afvalbeleid uit?

De volgende drie pijlers vormen de basis van een afvalbeleid:

1. Stel de visie van de school op met betrekking tot afvalverwerking;

2. Stel vervolgens de daarbij behorende doelen op;

3. Stel ten slotte een plan van aanpak op hoe de school
deze doelen wil bereiken.

E-book: "De toekomst van ons afval"


In dit E-book lees je waar je rekening mee moet houden als je begint met afval scheiden op school:

✔️ De nut en de noodzaak van afval scheiden op school
✔️ Handige tips
✔️ Praktijk voorbeelden

Start vandaag met afval scheiden op school!

DOWNLOAD HET E-BOOK

bonton HNL het nieuwe lyceum

Hoe kan Bonton helpen in het onderwijs?

De Bonton is een circulaire afval inzamelmodule die gemaakt is van 100% gerecycled polypropyleen kunststof uit bouw- en sloopafval en grofvuil. De Bonton is gemaakt van afval, helpt bij scheiden van afval en kan daarna weer gerecycled worden. Een betere en schonere circulaire keten is bijna niet haalbaar. Daarnaast worden de Bontons geassembleerd door middel van social return. Binnen het social return project werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Bonton gaat ongeveer 10 jaar mee en daarna kan de afvalmodule zelf weer gerecycled worden tot een nieuwe Bonton. De Bonton is modulair waardoor je zelf bepaalt welke afvalstromen apart ingezameld worden. Er kunnen zoveel modules aan elkaar geklikt worden als nodig is. Daarnaast is het makkelijk om afvalbakken toe te voegen, te verminderen of te veranderen. Bij plaatsing van deze afvalmodule neem je afscheid van individuele prullenbakken.

BEKIJK DE BONTON

In de praktijk, modulair afval scheiden bij:

ROC Nova college

Het Nova College in Beverwijk heeft afvalbeheer hoog op de agenda gezet. Het streven is duidelijk: de locaties verduurzamen en circulair ondernemen door beter en slimmer om te gaan met afvalstromen. De operationele verantwoordelijkheid van het afvalbeheer ligt in handen van conciërge Lars en zijn collega Carla. Lars: “Het scheiden van afval is een flinke opdracht in onze verduurzamingstaak en vraagt van zowel de docenten als ons duidelijke communicatie. Want het gaat om gedrag.

‘‘Het scheiden van afval gaat om gedrag.
Het is uitleggen en opvoeden.’’

Docenten en medewerkers moeten het goede voorbeeld geven, daarom wordt het thema afval ook verweven in de lessen. Ons uitgangspunt is om de studenten op een positieve manier aan te sporen mee te doen.” Volgens Lars is acceptatie de eerste belangrijke stap om studenten afval te laten scheiden.

LEES VERDER

Kindcentrum Helmgras

De komst van de BonTon levert uiteraard extra educatieve
momenten op. Zo zijn er goede gesprekken te
voeren over waarom pakken melk niet in de papierbak
mogen, maar bij PMD horen. Vermij: “Sommige
klassen hebben een papiertje op de drie losse modules
geplakt. Hier staat op wat er in de verschillende
bakken mag. Andere klassen hebben weer een andere
manier bedacht.

“Ouders en onze leerlingen waren het eens met deze verandering en juichen het zelfs toe.”

Het is leuk om leerlingen er echt bij te betrekken. Zo ontstaat er interactie tussen de leerlingen en de leraar over afval. Soms moet er iets weggegooid worden waarvan men nog niet weet in welke bak het moet. Ook de leraar weet het soms niet. Dan worden er bronnen geraadpleegd door de leerlingen voor het weggegooid wordt.”

LEES VERDER

Start nu als circulaire onderwijsinstelling vraag een Bonton proefset aan!

Heb je nog vragen over het starten met afval scheiden of over het aanschaffen van de juiste afvalbakken voor jouw onderwijsinstelling?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder om ook jouw onderwijsinstelling en leerlingen afvalbewust te maken!

VRAAG OFFERTE AAN

NEEM CONTACT OP

Team circulairinbedrijf Gemma

Gemma Beemsterboer

Heb je vragen over afval scheiden in het onderwijs, Bonton of wil je graag meer informatie over circulair ondernemen?

Neem contact met mij op.

MAIL BEL