Privacybeleid

Alles over uw privacy

Wij respecteren jouw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Dit is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Circulair in bedrijf B.V. www.circulairinbedrijf.nl
KVK 75333236
BTW nummer NL8602.42.006.B.01
IBAN NL33INGB0674083466

2. E-mailadres

Wij kunnen je aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien word je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres.

3. Postadres

Wij gebruiken jouw postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken jouw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

    • de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;

    • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

    • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.