Advies voor circulair ondernemen

Daar kunnen wij jou bij helpen

De overheid heeft als doel vastgesteld dat Nederland in 2030 50% circulair moet zijn en in 2050 zelfs 100%. Bedrijven hebben hierdoor geen andere keuze dan overgaan tot circulaire bedrijfsvoering. Bedrijven hebben hierdoor geen andere keuze dan overgaan tot circulaire bedrijfsvoering. No time to waste! Het is dus tijd om aan de slag te gaan met het circulair maken van jouw bedrijf, alleen waar begin je?

Ieder bedrijf kan iets doen, groot of klein, want een duurzame bedrijfsvoering is harder nodig dan ooit. Wie circulair onderneemt kijkt anders naar producten en grondstoffen. In een circulaire economie bestaat afval niet.

Bij een circulair product wordt afval namelijk gezien als een nieuwe grondstof! Deze grondstoffen, materialen en producten moeten zo lang mogelijk gebruikt worden tegen zo min mogelijke operationele kosten gedurende de levenscyclus. Hierdoor blijven grondstoffen en het milieu bespaard en wordt CO2-uitstoot beperkt. Dit vraagt om inzicht, innovatie en nieuwe businessmodellen met de circulaire economie als basis. Een volgende stap binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Jouw bedrijf, producten, bedrijfsstrategie en -processen klaarstomen voor de circulaire economie?

Circulairinbedrijf.nl is een initiatief van GP Groot, een afvalinzamelaar die actief is in o.a. afvalinzameling, -verwerking en -recycling. De focus ligt niet alleen op het inzamelen en sorteren van afval, maar vooral op het voorkomen en optimaal benutten van afval. Want dat is uiteindelijk het doel: van afval weer nieuwe grondstoffen maken, als basis voor nieuwe producten, grondstoffen of energie.

Met onze kennis en netwerk op gebied van afvalinzameling, recycling en productie werken we constant aan nieuwe circulaire grondstoffenketens. Afhankelijk van de duurzaamheidsvraag hebben wij verschillende analysemethodes in huis waarmee we inzichtelijk maken hoe duurzaam jouw bedrijf, de productie of producten zijn. Met dit inzicht kunnen de stappen naar circulair ondernemen verder vormgegeven worden om jouw impact te verlagen.

Reduce - re-use - recycle

We merken dat veel ondernemers en organisaties worstelen met circulariteit. Ze willen hier graag mee starten maar weten vaak niet hoe en zien door de bomen het bos niet meer. Wij helpen onze klanten anders naar afvalstromen te kijken en er nieuwe en zo nuttig mogelijke toepassingen voor te vinden. We zien deze afvalstromen als nieuwe grondstof waardoor er legio nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Advies op maat

Elke duurzaamheidsvraag is uniek en vraagt om een andere aanpak. Wij kunnen op maat circulair advies geven. Samen kijken we hoe we jouw bedrijf, product of afvalstroom circulair kunnen maken. Ondernemen in de circulaire economie zorgt er o.a. voor dat je op een andere manier moet inkopen. Wij kunnen je hierbij helpen en advies geven.

Hieronder een voorbeeld van onze verschillende analyse methoden om jouw impact inzichtelijk te maken. En om te zien hoe duurzaam jouw bedrijf, de productie of producten zijn met als doel om de ecologische voetafdruk te verminderen.

Sustainable Development

Goals

Sustainable development goals

De sustainable development goals(SDG’s) zijn 17 doelen opgesteld door de Verenigde Naties als duurzame ontwikkeldoelstellingen richting 2030. Heb jij of jouw organisatie de ambitie om te verduurzamen, maar weet je nog niet goed waar je moet beginnen met duurzaam ondernemen? De SDG’s helpen te bepalen waar jij de grootste impact hebt.

MEER INFO OVER SDG’S

Material Flow Analysis

Analysis

Material flow analysis

Wil jij ook weten welke materialen jouw organisatie gebruikt om de klanten van dienst te zijn? We brengen ingaande en uitgaande materiaalstromen voor je in kaart incl toepassing van deze materiaalstromen om zo grip te krijgen op materiaalgebruik. Graag denken we met je mee over hoe dit materiaalgebruik te reduceren en daarmee jouw organisatie duurzamer te maken.

MEER INFO OVER MFA’S

Life Cycle Analysis

Analysis

Life cycle analysis - levenscyclus analyse

De LCA methode wordt gebruikt om de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus te evalueren. Het omvat de winning en verwerking van de grondstoffen, de fabricage, de distributie, het gebruik, de recycling en de uiteindelijke verwijdering. Deze analysemethode kun je als 0-meting of resultaat van een verbetertraject inzetten.

MEER INFO OVER LCA’S

“Middels de inzichten en prototype van een duurzame giftset- en verzendverpakking kunnen wij onze circulaire ambitie vormgeven”

Jeroen Groot (mede-eigenaar Roze Bunker)

De uitdaging:
Middels de ‘fruitrevolutie’ is er een wens meer gebruikers te kunnen voorzien met lokale, biologische en circulaire dranken. Door het sluiten van de horeca wordt naar andere kanalen gezocht het product op een duurzame manier te verspreiden onder een bredere doelgroep.
Het proces:
Circulair in Bedrijf heeft diverse ontwerpsessies gehost om circulaire principes toe te passen bij de opbouw van een giftset met bestaande producten van Roze Bunker. Hierbij kwamen onderwerpen aan bod zoals als een multi-inzetbaarheid verpakking, minimaal gebruik van (hernieuwbare) materialen, bewustwording en maatschappelijke impact.
Resultaat:
Naast het ontwerpen van een prototype (giftset- en verzendverpakking) op basis van circulaire principes, zijn keuzes omtrent materialen gemaakt middels diverse samples. De verbinding is gelegd met de juiste duurzame verpakkingsproducenten.

Interesse in een kennismakingsgesprek? Of heb je vragen?

Neem contact met ons op:

Team circulairinbedrijf Gemma

GEMMA BEEMSTERBOER

Adviseur Circulairinbedrijf.nl
0884720038 | info@circulairinbedrijf.nl

Circulair nieuws


Bonton KIC De Bareel 3

5 december 2023

Afval scheiden op Kindcentrum De Bareel met de Bonton

“Voor kinderen is afval scheiden de normaalste zaak van de wereld” Om ons heen zien we steeds meer initiatieven om met zijn allen een duurzamere wereld te creëren. Niet alleen op het werk en thuis, maar ook op scholen worden er mooie stappen gezet om dit te bereiken. Zo wordt op Kindcentrum De Bareel in […]

Lees meer
Gemeente leiden afval scheiden met de bonton en gp groot

10 juli 2023

Samen op weg naar een duurzame toekomst met Gemeente Leiden

Een nieuwe manier van samenwerken. Dat is wat GP Groot inzameling en Gemeente Leiden samen doen op weg naar een duurzame toekomst. Van meer bewustwording creëeren onder de medewerkers tot het aanscherpen van het afvalbeleid om een duurzame en schone gemeente te realiseren. Weten hoe we het lineaire proces van afval ombuigen naar een doorlopend […]

Lees meer
afval scheiden op het roc amsterdam met bonton

26 mei 2023

Afval scheiden zonder nadenken: onderwijsorganisatie ROC gaat de uitdaging aan

Het goed scheiden van afval op school valt of staat voor een groot deel met bewustwording. Hoe creëer je dat onder studenten? Deze vraag stelde onderwijsorganisatie het ROC van Amsterdam – Flevoland aan GP Groot. Zij was op zoek naar een duurzaamheidspartner die haar helpt meer circulair te werken.  Partner in duurzaamheid Ilse Donkervoort, contractmanager […]

Lees meer