Starten met circulair ondernemen?

Daar kunnen wij jou bij helpen

De overheid heeft als doel vastgesteld dat Nederland in 2030 50% circulair moet zijn en in 2050 zelfs 100%. No time to waste! Het is dus tijd om aan de slag te gaan met het circulair maken van jouw bedrijf, maar waar begin je? Ieder bedrijf kan iets doen, groot of klein, want een duurzame bedrijfsvoering is harder nodig dan ooit. Wie circulair onderneemt kijkt anders naar producten en grondstoffen. In een circulaire economie bestaat afval niet.

Afval wordt namelijk gezien als een nieuwe grondstof! Deze grondstoffen, materialen en producten moeten zo lang mogelijk gebruikt worden tegen zo min mogelijke operationele kosten gedurende de levenscyclus. Hierdoor blijven grondstoffen en het milieu bespaard en wordt CO2-uitstoot beperkt. Dit vraagt om inzicht, innovatie en nieuwe businessmodellen met de circulaire economie als basis.

Jouw bedrijf, producten, bedrijfsstrategie en -processen klaarstomen voor de circulaire economie?

Circulairinbedrijf.nl is een initiatief van GP Groot, een afvalinzamelaar die actief is in o.a. afvalinzameling, -verwerking en -recycling. De focus ligt niet alleen op het inzamelen en sorteren van afval, maar vooral op het voorkomen en optimaal benutten van afval. Want dat is uiteindelijk het doel: van afval weer nieuwe grondstoffen maken, als basis voor nieuwe producten, grondstoffen of energie.

Met onze kennis en netwerk op gebied van afvalinzameling, recycling en productie werken we constant aan nieuwe circulaire grondstoffenketens. Afhankelijk van de duurzaamheidsvraag hebben wij verschillende analysemethodes in huis waarmee we inzichtelijk maken hoe duurzaam jouw bedrijf, de productie of producten zijn. Met dit inzicht kunnen de stappen naar circulair ondernemen verder vormgegeven worden om jouw impact te verlagen.

We merken dat veel ondernemers en organisaties worstelen met circulariteit. Ze willen hier graag mee starten maar weten vaak niet hoe en zien door de bomen het bos niet meer. Wij helpen onze klanten anders naar afvalstromen te kijken en er nieuwe en zo nuttig mogelijke toepassingen voor te vinden. We zien deze afvalstromen als nieuwe grondstof waardoor er legio nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Advies op maat

Elke duurzaamheidsvraag is uniek en vraagt om een andere aanpak. Samen kijken we hoe we jouw bedrijf, product of afvalstroom circulair kunnen maken. Hieronder een voorbeeld van onze verschillende analyse methoden om jouw impact inzichtelijk te maken. En te zien hoe duurzaam jouw bedrijf, de productie of producten zijn met als doel om de ecologische voetafdruk te verminderen.

Sustainable Development

Goals

De sustainable development goals(SDG’s) zijn 17 doelen opgesteld door de Verenigde Naties als duurzame ontwikkeldoelstellingen richting 2030. Heb jij of jouw organisatie de ambitie om te verduurzamen, maar weet je nog niet goed waar te beginnen? De SDG’s helpen te bepalen waar jij de grootste impact

MEER INFO OVER SDG’S

Material Flow Analysis

Analysis

Wil jij ook weten welke materialen jouw organisatie gebruikt om de klanten van dienst te zijn? We brengen ingaande en uitgaande materiaalstromen voor je in kaart incl toepassing van deze materiaalstromen om zo grip te krijgen op materiaalgebruik. Graag denken we met je mee over hoe dit materiaalgebruik te reduceren en daarmee jouw organisatie duurzamer te maken.

MEER INFO OVER MFA’S

Life Cycle Analysis

Analysis

De LCA methode wordt gebruikt om de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus te evalueren. Het omvat de winning en verwerking van de grondstoffen, de fabricage, de distributie, het gebruik, de recycling en de uiteindelijke verwijdering. Deze analysemethode kun je als 0-meting of resultaat van een verbetertraject inzetten.

MEER INFO OVER LCA’S

Interesse in een kennismakingsgesprek?

of heb je vragen neem contact met ons op:

ANNE RADEMAKER

Adviseur Circulairinbedrijf.nl | Circulair Strateeg
088 - 472 00 35 | a.rademaker@circulairinbedrijf.nl

maarten coppens

MAARTEN COPPENS

Adviseur Circulairinbedrijf.nl | Keten Kenner
088 - 472 00 35 | m.coppens@circulairinbedrijf.nl

Circulair nieuws


Bonton Prisma

7 december 2021

Bonton creëert extra dagbesteding op Landpark Assisië

Op Landpark Assisië biedt Prisma al meer dan 110 jaar zorg aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het voelt als een vakantiepark en de bewoners begroeten alle bezoekers meer dan hartelijk. Er is van alles te doen. Van paardrijden, het beheren van een boomgaard tot aan het vervullen van facilitaire werkzaamheden. […]

Lees meer
Bonton in het onderwijs

7 oktober 2021

Afval scheiden in het onderwijs: faciliteer, leer & motiveer

De urgentie wordt hoger, de klimaat-deadlines komen steeds dichterbij en de vraag ‘waar kan ik bijdragen?’ wordt steeds vaker gesteld. Vandaag is de dag van de duurzaamheid voor het onderwijs. Een dag waarop we met z’n allen een extra stapje zetten om de school en de wereld een stuk schoner en groener te maken. Het […]

Lees meer
Zero waste

9 september 2021

Zero Waste week: Leven zonder afval? Daar moeten we naartoe!

Het echte leven is weer begonnen, de scholen zijn weer gestart en ook alle sportverenigingen. Daarnaast is het deze week zero waste week. Deze week wordt ieder jaar internationaal wordt georganiseerd. Het doel hiervan is om bewustzijn over de impact van afval op het milieu te vergroten bij zowel consumenten als bedrijven. Het scheiden en […]

Lees meer

Je bent in goed gezelschap