26 mei 2023

Afval scheiden zonder nadenken: onderwijsorganisatie ROC gaat de uitdaging aan

Het goed scheiden van afval op school valt of staat voor een groot deel met bewustwording. Hoe creëer je dat onder studenten? Deze vraag stelde onderwijsorganisatie het ROC van Amsterdam – Flevoland aan GP Groot. Zij was op zoek naar een duurzaamheidspartner die haar helpt meer circulair te werken. 

Partner in duurzaamheid

Ilse Donkervoort, contractmanager Soft Services: “We beseffen ons goed dat we als opleidingsinstituut een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen. De wereld van de toekomst met onze studenten van de toekomst staat voor ons centraal. Om deze reden zijn we op zoek gegaan naar een samenwerking die hier maximaal aan bijdraagt, maar ook inzet op de bewustwording onder onze medewerkers en studenten. We hebben met GP Groot een samenwerkingspartner gevonden die ons helpt onze doelstellingen te realiseren, maar die ook open staat om die stap extra te doen vanuit haar intrinsieke motivatie.”

Samen stelden we duurzaamheidsambities op, gekoppeld aan concrete doelstellingen. Eén ambitie van het ROC van Amsterdam – Flevoland is bijvoorbeeld het maximaliseren van een circulaire economie door restafval te voorkomen. En om gerecyclede grondstofstromen zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in de maatschappij. Hier zijn we direct vanaf de start van onze samenwerking mee aan de slag gegaan.

Voorkomen en verminderen van afval

Hoe verminder je het restafval? Hiervoor zijn twee manieren: afval voorkomen en door afval aan de bron te scheiden. Sascha van den Akker, key accountmanager GP Groot inzameling: “Natuurlijk is het voorkomen van afval het allerbeste. Daarom geven wij presentaties aan studenten om hen hiervan bewust te maken. Denk aan het gebruik van een lunchtrommel in plaats van elke dag een plastic broodzakje mee te nemen. Of gebruik een herbruikbare beker in plaats van wegwerpflesjes. Voorbeelden waar ze direct wat mee kunnen en het daardoor ook eerder doen.”

Van den Akker vervolgt: “Als afval niet voorkomen kan worden, dan streef je naar zo min mogelijk restafval. En dit bereik je door afval goed te scheiden. Door aparte Bonton afvalbakken voor verschillende afvalstromen te plaatsen, creëer je wat wij ‘schone stromen’ noemen. Want in bijvoorbeeld een plastic- en drankkartons (PD) container zit dan alleen PD-afval in plaats van dat het is vermengd met andere soorten afval, zoals bij het restafval. En hoe schoner de stroom, hoe beter het gerecycled kan worden. Daarom richten we ons echt op het gewoon maken van afvalscheiding. In de Randstad kan in veel gebieden het afval, vanwege ruimtegebrek, niet gescheiden worden ingezameld. Waarschijnlijk krijgen studenten dit dus niet van huis uit mee. Onze ervaring is dat als je je er eenmaal bewust van bent, afval scheiden automatisch gaat.” Maar hoe maak je van afvalscheiding een automatisme?

Afvalscheiden gewoon maken

Van den Akker: “We zijn gestart met de basis:

  1. Door afvalscheiden zo gemakkelijk mogelijk te maken. Op verschillende locaties van het ROC hebben we de Bonton geplaatst. Een afvalmodule waarmee je verschillende afvalstromen scheidt en waarbij het voor iedereen duidelijk is wat in welke bak moet.
  2. GP Groot heeft een toolkit ontwikkeld met daarin stickers en plafondhangers. Een school kan deze uitingen ophangen, waardoor studenten dagelijks zien welk afval waarin moet worden weggegooid.
  3. Door studenten uit te leggen wat afvalscheiding oplevert. En belangrijker nog, ze te laten zien wat er gebeurt als je het niet doet. Welke impact dat heeft op het milieu.

Het laatste punt is misschien wel het belangrijkste punt en daarom ook onderdeel van één van onze gezamenlijke ambities. Namelijk het jaarlijks organiseren van minimaal vier onderwijsactiviteiten om het thema ‘Afval en duurzaamheid’ onder de aandacht te brengen. Hierover zijn we regelmatig in gesprek met het ROC en onder andere the Green Office ROCvAF.” Wat deze initiatieven tot nu toe hebben opgeleverd?

Het resultaat tot nu toe

“We werken nu iets langer dan twee jaar samen en sindsdien is de hoeveelheid restafval al met ruim 10% verminderd. En dat betekent dat we veel meer afval hoogwaardig kunnen recyclen. Doordat we nu bijvoorbeeld PD apart inzamelen is er meer dan 19.000 kilo geen restafval geworden. Hiervan zijn ruim 1.700 Bontons gemaakt. Die Bontons gebruiken we weer voor afvalscheiding in de scholen. Samen maken we dus echt de cirkel van afval naar nieuw product rond!” sluit Van den Akker af.

Ook afval scheiden op school?