Wat is circulariteit?

Circulariteit wordt vaak in verwarring gebracht met recyclen of duurzaamheid. Maar circulariteit gaat veel verder dan dat. In een circulaire economie bestaat er geen afval. Afval wordt gezien als grondstof voor nieuwe producten. 

Grondstoffen moeten zolang mogelijk gebruikt worden tegen zo min mogelijke operationele kosten gedurende de levenscyclus van het product. Het begint al bij het ontwerp van een product.

Dit proces heet design for recycle. Tijdens het ontwerp wordt er al rekening gehouden met het hergebruik van onderdelen en grondstoffen. Zo wordt ervoor gezorgd dat er voor een nieuw product zo min mogelijk nieuwe grondstoffen nodig zijn. 

In een circulaire economie zorgen we dat grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde houden.  Wil je weten hoe het precies zit? Lees dan verder op deze pagina.

Wat is een circulaire economie?

lineaire circulaire economie recycling

Momenteel leven we in een lineaire economie. Precies het tegenovergestelde van een circulaire economie. We schaffen continue nieuwe producten aan, gebruiken het en gooien het daarna weg. Dit heeft een enorm grote impact op onze aarde. 

Hierdoor gebruiken we meer grondstoffen dan dat de aarde kan leveren. Dit houdt in dat we anders om moeten gaan met waardevolle grondstoffen. In een circulaire economie zorgen we er juist voor dat de waarde van grondstoffen, onderdelen en producten behouden blijft. Zo hoeven we onze aarde zo min mogelijk te belasten en blijft het milieu bespaart en de CO2 uitstoot beperkt.

Definitie circulariteit

De definitie van circulariteit volgens de Nederlandse encyclopedie is: rondgaande beweging. Circulariteit gaat ervan uit dat ons afval de grondstof is voor nieuwe producten. Grondstoffen, onderdelen en producten worden na hun levensduur opnieuw ingezet waardoor de waarde behouden blijft. Zo hoeven we geen nieuwe natuurlijke bronnen aan te boren en kunnen we onze CO2 uitstoot verkleinen.

Circulaire economie is iets lastiger te definiëren. Dat komt doordat wetenschappers de term vaak op verschillende manieren gebruiken. Vaak is het zo dat circulaire economie zich toespitst op grondstofverbruik of systeemverandering. Als circulaire economie zich richt op grondstofverbruik dan volgt vaak de 3R benadering:

reduce reuse recycle
Reduce Minimaal grondstofverbruik
Reuse Maximaal hergebruik van producten en onderdelen
Recycle Hoogwaardig hergebruik van grondstoffen

In het geval van systeemverandering wordt de definitie van circulaire economie benadrukt op de volgende elementen:

Gesloten kringlopen Afval vormt de grondstof voor nieuwe producten.
Hernieuwbare energie Hernieuwbare energie afkomstig uit natuurlijke bronnen die continu worden aangevuld.
Systeemdenken Ook systeemdenken: actie, reactie is van grote invloed op de circulaire economie.

Streven naar een bedrijf zonder afval?

Een belangrijk uitgangspunt bij een circulaire economie is afval reduceren. De eerste en meest logische stap is het scheiden van afval. Binnen bedrijven komen dagelijks veel verschillende soorten afvalstromen voor zoals plastic, kartonnen bekers, oud papier, schoonmaakmiddelen, etensresten en verpakkingen. Verder produceren bedrijven afval dat niet dagelijks voorkomt zoals oude computers of meubilair. Iedere afvalstroom moet zorgvuldig gescheiden worden zodat de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Waar moet je als bedrijf beginnen om je steentje bij te dragen aan het realiseren van een circulaire economie? In de green paper: De ultieme gids voor een circulair kantoor leggen wij in 4 simpele stappen uit hoe jij het kantoor circulair kunt maken!

DOWNLOAD GREENPAPER

Tips om te starten met circulair ondernemen

1.  

Begin klein, maar denk groot. Bij ieder plan horen doelstellingen. Stel deze op en verdeel het in korte en langetermijndoelstellingen. De korte doelstellingen hebben vaak minder impact, maar zijn vaak makkelijker te realiseren. Zo kun je al direct aan de slag met circulair ondernemen!

2.

Start met circulair inkopen! Inkopen moet je toch en door circulaire producten te kopen verklein je het gebruik van fossiele grondstoffen in het bedrijf. Denk aan gerecyclede producten of producten van een materiaal dat goed te recyclen is zoals printpapier, hygienepapier, koffiebekers & schoonmaakmiddelen.

3.

Creëer financiële ruimte. Hoewel circulair ondernemen zeker geld kan opleveren, zijn er wellicht ook zaken waar je eerst in moet investeren. Door financiële middelen te reserveren zorg je ervoor dat je daadwerkelijk kan starten en door kan pakken.

Interesse in een kennismakingsgesprek?

Team circulairinbedrijf Gemma

Gemma Beemsterboer

Heb je vragen over circulair ondernemen, afval scheiden of de Bonton? Ik help je graag!

MAIL BEL