Wat is Maatschappelijk Verantwoorden Ondernemen (MVO)?

Wat is MVO?

MVO is de afkorting voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een bedrijf draagt hier aan bij wanneer de bedrijfsactiviteiten bewust gericht zijn op het toevoegen van waarde aan people (mens), planet (planeet) en profit (economische winstgevendheid). 

Iedere beslissing die gemaakt wordt binnen het bedrijf moet een afweging zijn tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Het is hierbij belangrijk dat je rekening houdt met de stakeholders. Ga met de stakeholders in gesprek om inzicht te krijgen in de effecten van de genomen beslissingen. Daarnaast is het belangrijk om transparant te zijn over de bedrijfsactiviteiten en de maatschappelijke effecten naar je stakeholders toe.

MVO wordt vaak verward met het verduurzamen van de bedrijfsactiviteiten, maar maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat nog veel verder dan dat. Sommige bedrijven richten zich op nieuwe markten en businessmodellen die gericht zijn op winst voor zowel mens, milieu als maatschappij. Een voorbeeld van zo’n bedrijfsactiviteit is circulair inkopen

Bij circulair inkopen wordt er direct nagedacht over hoe de producten aan het einde van de levensfase opnieuw ingezet kunnen worden. Dit draagt bij aan de circulaire economie, waarin ervoor wordt gezorgd dat de waarde van grondstoffen, onderdelen en producten behouden blijft.

Waarom is MVO beleid belangrijk?

Er zijn talloze redenen te verzinnen waarom jij zou moeten starten met maatschappelijk verantwoord ondernemen en waarom het juist in deze tijd zo belangrijk is. Deze redenen zijn te verdelen in drie hoofdcategorieën: financieel, stimulans door de overheid en externe factoren. 

Allereerst beginnen bedrijven met MVO beleid omdat het bijdraagt aan de financiële prestaties van het bedrijf. Dit komt o.a. door de stijgende vraag naar duurzame producten en diensten, verhoging van de arbeidsproductiviteit, gereduceerd energiegebruik, minder afval en ziekteverzuim etc.

Daarnaast worden we door de overheid gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te scheiden of mensen met een beperking in dienst te nemen. 

Bepaalde situaties en omstandigheden kunnen bedrijven er ook toe dwingen om MVO op te nemen in de bedrijfsstrategie. Denk bijvoorbeeld aan mediaschandalen, stakingen of consumenten boycots.

Gelukkig dragen al heel wat bedrijven hun steentje bij aan MVO, omdat zij vinden dat het hoort. Zij willen de maatschappij en ons milieu niet te veel belasten. Bij sommige behoort het zelfs tot de kern van de bedrijfsstrategie.

MVO in Nederland

De rijksoverheid stimuleert bedrijven in Nederland om met MVO aan de slag te gaan en helpt bedrijven die hulp nodig hebben. Het stimuleert bedrijven o.a. op de volgende manier:

  • De transparantiebenchmark. Elk jaar laat de Rijksoverheid 500 verslagen van bedrijven over hun MVO-activiteiten onderzoeken. Het bedrijf dat het hoogst eindigt op de Transparantiebenchmark ontvangt een prijs: De Kristal.
  • De overheid stimuleert de ontwikkeling van duurzame producten door zelf duurzaam in te kopen. Zo hebben veel ministeries alleen nog maar biologische producten in de bedrijfsrestaurants.

De verwachting is dat MVO in de toekomst alleen nog maar meer gestimuleerd zal worden vanuit de overheid. Denk hierbij aan strengere wetgeving en aanvullende maatregelen.

Het MVO-jaarverslag

Een goede manier om te communiceren over acties met betrekking tot duurzaam ondernemen naar stakeholders toe is door een MVO-jaarverslag op te stellen. Hierin staan alle prestaties op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vooral de jaarlijkse CO2 uitstoot wordt hierin uitgelicht.

Grote bedrijven zoals Shell zijn al sinds de eind jaren ‘90 bezig met MVO activiteiten. Ook steeds meer kleine organisaties zien in dat de communicatie, transparantie en informatievoorziening waarde opleveren. Het opstellen van een MVO-jaarverslag biedt zowel interne als externe voordelen. Ontdek hoe het MVO-jaarverslag er voor jouw organisatie uit kan zien.

Het kan helpen bij het stroomlijnen van processen, verlagen van kosten en de efficiëntie binnen jouw bedrijf te verbeteren. Daarnaast geeft het verband tussen financiële en niet-financiële prestaties, beter inzicht in risico’s en kansen. Ook is het een manier om de interne prestaties te vergelijken met de concurrentie. 

Het publiceren van het jaarverslag zorgt ook voor een verbetering van de reputatie en merkentrouw. Genoeg redenen om te starten met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en een MVO-jaarverslag!

Meer weten over MVO of Circulair Ondernemen? Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in!

Team circulairinbedrijf Gemma

Gemma Beemsterboer

Heb je vragen over MVO of wil je graag meer informatie? Ik help je graag!

MAIL BEL