Wat is circulair inkopen?

Circulair inkopen is een belangrijk middel om tot een circulaire economie te komen. Door circulaire producten in te kopen vervul je niet alleen de behoefte aan nieuwe producten die de onderneming ondersteunen, maar draag je tegelijkertijd bij aan de circulaire doelstellingen van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen van circulair printpapier, hygiënepapier, koffiebekers, schoonmaakmiddelen of een afval inzamelmodule. Ook kun je denken aan contracten voor bijvoorbeeld energie. Bij circulair inkopen gaat het erom dat er direct nagedacht wordt over hoe de producten aan het einde van de levensfase weer opnieuw ingezet kunnen worden. De nadruk ligt hierbij dus veel meer op de restwaarde van het product dan de inkoopwaarde.

Steinbeis A3 Evolution White

Waarom circulair inkopen?

We horen je al vragen: “Waarom zou ik circulair inkopen?”. Circulair ondernemen en circulair inkopen heeft een aantal voordelen. Zo verklein je het gebruik van fossiele grondstoffen in je bedrijf door kantoorartikelen zoals bijvoorbeeld papier, gerecycled in te kopen.
Om het voorbeeld van papier tastbaar te maken: het recyclen van 1000 kg papier (80 dozen printpapier) bespaart grofweg 2375 liter olie, 26.500 liter water en 17 bomen. Daarnaast wordt er bij de productie van gerecycled papier tot wel 87% minder Co2 gebruikt dan bij de productie van normaal papier. Zo verlaag je in een klap een groot deel van je ecologische footprint, aangezien papier ongeveer 50% van het bedrijfsafval is. Koop een doos gerecycled printpapier en verlaag direct je footprint met iedere printopdracht.

Het verschil tussen traditioneel en circulair inkopen


Het grote verschil tussen traditioneel en circulair inkopen zit vooral in de voorbereidende fase. Vooraf wordt er namelijk een bewuste keuze gemaakt voor circulair inkopen. Circulair inkopen is het middel om doelen zoals kostenbesparingen en een lagere CO2 uitstoot te realiseren. Het is dus onderdeel van de visie van de onderneming. Bij traditioneel inkopen is het proces afgelopen wanneer je het product hebt betaald. Bij circulair inkopen denk je al na wat er met het product zal gebeuren aan het einde van de levensfase. Hoe kan het weer teruggebracht worden?

Leveranciers selecteren

Circulair inkopen is een redelijk nieuw onderwerp. Er zijn nog geen specifieke richtlijnen waardoor leveranciers zelf invulling zullen geven aan circulair ondernemen. De kans dat er verschillende typen aanbiedingen binnen komen is daardoor erg groot. Het is verstandig om vooraf selectiecriteria te bepalen, zodat je daarna kunt nagaan welke leverancier het dichtbij de wensen en behoefte van jouw organisatie komt.

De meest waardevolle oplossing zal in eerste instantie misschien niet de meest goedkope oplossing zijn op de korte termijn. Bij circulair inkopen is het belangrijk dat je kijkt naar kostenbesparingen op de lange termijn. Daarnaast zijn circulaire producten vaak duurzamer. Doordat producten langer meegaan kan het ook zo zijn dat de materiaalkosten eenmaal meer kosten. Maak daarom een berekening of de prijs en levensduur van het product in balans zijn. En vervolgens natuurlijk de meest belangrijke vraag van circulair inkopen: Hoe kan het product teruggebracht worden in de kringloop? Circulair ondernemen gaat natuurlijk niet alleen maar over kostenbesparingen, maar juist aan het bijdragen van een betere wereld en duurzaamheid.

Contracten afsluiten met leveranciers

Contracten afsluiten bij circulair inkopen vraagt toch om iets meer aandacht dan bij de traditionele inkoop. Er moeten namelijk duidelijke afspraken gemaakt worden over hoe het product weer terug kan komen in de kringloop waarbij zoveel mogelijk waarde behouden blijft. Omdat de levenscyclus van circulaire producten vele malen langer is, ben je nu al aan het nadenken over wat er 10 tot 20 jaar later moet gebeuren.

Wat maakt circulair inkopen tot een succes?

Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal factoren van belang, namelijk: ketensamenwerking, transparantie en draagvlak.

ketensamenwerking

1. Ketensamenwerking

Ga met leveranciers het gesprek aan en vindt uit wat alle mogelijkheden zijn om te starten met circulair ondernemen. Uiteindelijk moet de hele keten samenwerken om de circulaire inkoop te laten slagen.

2. Transparantie

Bij ketensamenwerking is het belangrijk om mee te kijken bij elkaar op de werkvloer. Als er inzicht is in elkaars werkzaamheden kan er makkelijk geëvalueerd worden zodat het proces geoptimaliseerd kan worden.

3. Draagvlak in de organisatie

Visie en draagvlak dienen aanwezig te zijn om circulair inkopen tot een succes te maken. De organisatie moet op één lijn zitten (business alignment). Iedereen moet erachter staan dat er niet langer sprake is van traditionele maar circulaire inkoop. De gehele organisatie zal zich aan moeten passen aan de circulaire denkwijze. Dit gaat meestal gepaard met een cultuurverandering in de organisatie. Laat de medewerkers bijvoorbeeld zien hoeveel CO2 er wordt bespaard met nieuwe oplossingen, stel gezamenlijke doelen op en gebruik ieder communicatie moment om het belang van circulair ondernemen over te dragen naar de medewerkers.

Vraag jij je af hoe je kunt starten met circulair ondernemen? Download onze Greenpaper en kom erachter met welke activiteiten je vandaag nog kunt beginnen!

DOWNLOAD GREENPAPER

Interesse in een kennismakingsgesprek?

Team circulairinbedrijf Gemma

Gemma Beemsterboer

Heb je vragen over ondernemen, afval scheiden of de Bonton? Ik help je graag!

MAIL BEL