20 april 2021

Leerlingen juichen afval scheiden op school toe

Om stap voor stap uit te komen op een circulair (afvalvrij) leven in 2050, werken steeds meer basisscholen met de afval scheidingsmodules van Bonton. Dit zijn afvalbakken waarin afval op een simpele manier gescheiden wordt. Kindcentrum Helmgras, onderdeel van onderwijsorganisatie Tabijn, werkt met Bonton en is meer dan tevreden. “Het scheiden van afval is duurzaam en goed voor het milieu. De Bonton maakt het makkelijk en leerzaam voor iedere leerling”, zo laat directeur Niels Vermij weten.

Een afvalvrij leven, dat is waar de huidige basisscholieren steeds meer mee te maken krijgen. CO2-uitstoot en plastic soep zijn onderwerpen die veel besproken worden op basisscholen. De jeugd heeft immers de toekomst en we gunnen deze kinderen allemaal een circulair leven. Dat basisscholen als Kindcentrum Helmgras hierop inspelen ziet men direct bij binnenkomst op de locatie in Castricum. De modules van Bonton vallen namelijk direct op. De zwarte bakken, met kleurrijke stickers, staan op deze basisschool van directeur Niels Vermij op de meest centrale plekken in het gebouw. Vermij: “Iedere klas heeft drie Bonton modules (Restafval, PMD & papier) en verder zijn er drie keer drie verdeeld over de teamkamer, aula en keuken.” Voor het Kindcentrum is de aanschaf van de zestig Bonton’s via Circulairinbedrijf.nl een aanwinst. De basisschool scheidde eerst alleen papier en restafval, maar daar is nu PMD (Plastic-, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) bijgekomen. Het invoeren ging volgens Vermij soepel. “Ouders en onze leerlingen waren het eens met deze verandering en juichen het zelfs toe. Thuis scheiden ze ook PMD en dan zou het gek zijn als je hier als school niet over na gaat denken om dit ook op te pakken.”
De komst van de Bonton levert uiteraard extra educatieve momenten op. Zo zijn er goede gesprekken te voeren over waarom pakken melk niet in de papierbak mogen, maar bij PMD horen. Vermij: “Sommige klassen hebben een papiertje op de drie losse modules geplakt. Hier staat op wat er in de verschillende bakken mag. Andere klassen hebben weer een andere manier bedacht. Het is leuk om leerlingen er echt bij te betrekken. Zo ontstaat er interactie tussen de leerlingen en de leraar over afval. Soms moet er iets weggegooid worden waarvan men nog niet weet in welke bak het moet. Ook de leraar weet het soms niet. Dan worden er bronnen geraadpleegd door de leerlingen voor het weggegooid wordt.”

Korte wenperiode

De komst van de Bonton zorgde wel voor een ander afvalprotocol, maar alle partijen pakten dit snel op. “Wij hanteren drie modules: papier, restafval en PMD. We hebben met de leerkrachten en de schoonmakers besproken dat we alleen de zak vervangen als hij vol is en niet eerder. Dit houdt in dat schoonmakers een zak soms moeten laten zitten, terwijl ze dat niet gewend waren. Maar ook dat leerkrachten weleens zelf een zak vervangen. We zijn nu drie maanden bezig en eigenlijk zijn we al gewend aan dit systeem, bovendien vinden de kinderen het leuk om het afval te scheiden.”
Op dit moment is het aantal Bonton-modules precies zoals het Kindcentrum wenst. Op kort termijn ziet Vermij zich niet genoodzaakt om dit te verhogen. “We hebben er vooraf goed over gesproken met elkaar en de basis van het afval ligt in de klas.” Of er in de toekomst nog een extra module bijkomt, bijvoorbeeld voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval), dat weet Vermij nog niet. “Op dit moment werken deze drie modules het best voor ons, GFT erbij is iets wat we nu nog niet wilden toepassen. Dat werd een beetje ‘too much’ “.

Met of zonder deksel

De Bonton is er in twee versies. Met een gesloten- en met een open deksel. Op het Helmgras hebben ze gekozen voor de versie met een gesloten deksel. Vermij: “Het afsluiten van de bovenkant werkt het makkelijkst in onze ogen. Op deze leeftijd wennen ze snel aan situaties. Daarom is een school een goede plek om kinderen te laten wennen aan zaken die goed zijn voor de wereld en het milieu. Kinderen brengen ongeveer 1/3e van hun tijd door op de school. Hierdoor is een school een goede basis om generaties nieuwe gewoontes aan te leren. Afval scheiden is daar een voorbeeld van.”

Waarom de Bonton?

Voordat Kindcentrum Helmgras koos voor de modules van Bonton heeft het ook naar andere partijen gekeken. Vermij: “Uiteindelijk was dit het product wat het best is voor ons. We wilden een product wat goed in de klas past, tegen een stootje kan en een lange levensduur (20 jaar) heeft. Daarnaast was de prijs goed.” Mocht de school uiteindelijk toch besluiten om een module toe te voegen voor bijvoorbeeld GFT, dan kan men de huidige modules makkelijk uitbreiden. Het weggooien van de eerder aangeschafte modules is dus niet nodig. Vermij: “Ook dat is een prettige en duurzame gedachte.”
Op het Helmgras zijn ze dus louter positief over de komst van de Bonton op hun school. Tips voor andere basisscholen heeft Vermij wel. “Mijn advies is om het meteen goed te regelen. Maak het duidelijk voor iedereen. Leerkrachten, leerlingen en schoonmakers. Wat hoort waar en waarom? Dit zijn wel de randvoorwaarden om het goed te doen en voor ons paste de Bonton daar het beste bij.”

Meer weten over afval scheiden in het onderwijs? Download het E-book: “De toekomst van ons afval”.
Hierin laten we zien waar je aan moet denken bij het invoeren van een nieuw afvalbeleid met de bijbehorende stappen. Ook aan afvaleducatie en afvalpreventie geven we handvatten, zodat jouw onderwijsinstelling de eerste stappen kan zetten richting een circulaire economie.

DOWNLOAD HET E-BOOK

Heb je een vraag voor ons? Stel hem hier