20 februari 2021

Hoe ROC Nova College afvalbeheer aanpakt

Het Nova College in Beverwijk heeft afvalbeheer hoog op de agenda gezet. De opdracht luidt als volgt: het verduurzamen van de locaties en circulair ondernemen door beter en slimmer om te gaan met afvalstromen. Nova college wil voorkomen dat grondstoffen verloren gaan en wil komen tot een transparante en circulaire grondstoffen verwerking, waarbij reductie van afval het streven is. Aan GP Groot de taak om hen hier zo goed mogelijk in te ondersteunen.

De operationele verantwoordelijkheid van het afvalbeheer ligt in handen van de conciërge Lars Cornelissen (links op de afbeelding) en zijn collega Carla de Kwaadsteniet (rechts op de afbeelding), werkzaam als beveiliger. Als geen ander weten zij hoe de dagelijkse gang van zaken gaat in het afvalbeheer op het college. Lars Cornelissen: “Het scheiden van afval is een flinke opdracht binnen de verduurzamings taak en vraagt van zowel ons, als van de docenten duidelijke communicatie. Want het gaat om gedrag. Docenten en medewerkers moeten het goede voorbeeld geven, daarom wordt het thema afval ook verweven in de lessen. Ons uitgangspunt is om de studenten op een positieve manier te triggeren om mee te doen.” Volgens Lars is acceptatie de eerste belangrijke stap om aan de leerlingen te vragen om het afval te scheiden. Door praktische en doeltreffende informatie te bieden, helpen zij de leerlingen graag. Hij zegt: “Het is uitleggen en opvoeden.”

 

Makkelijk afval scheiden met behulp van BonTons

Nova College heeft twee verschillende afvalstromen in kaart gebracht: onderwijs gerelateerd en niet-onderwijs gerelateerd. Voor de niet onderwijs gerelateerde bakken is de BonTon afvalscheidingsmodule verspreid door de hele school. Hierin gooien de leerlingen en docenten het ‘gewone’ afval weg. Het Nova College maakt gebruik van vier verschillende afvalstromen: PMD, GFT, papier en restafval. Deze zijn duidelijk bestickerd en hebben elk hun eigen kleur; groen, oranje, blauw en grijs, die verwijzen naar de betreffende afvalstroom.

“Belangrijk hierin is dat de studenten elkaar ook stimuleren in het scheiden van hun afval. Tweedejaars vertellen het aan eerstejaars. Iedereen moet zijn best doen, want met alleen de afvalbakken plaatsen komen we er niet.” vertelt de Kwaadsteniet. “Voor het afval afkomstig uit de praktijklessen staan er rolcontainers buiten. Al het gescheiden afval wordt verzameld in onze eigen milieustraat. Ik houd contact met GP Groot en wissel de gegevens met hen uit en meld wanneer er moet worden geleegd. Dat verloopt heel soepel. Het contact is goed.’’

Verder is het belangrijk dat de leerlingen zien dat het afval op een goede manier wordt verwerkt. Ze moeten zien dat er weer mooie, nieuwe producten worden gemaakt van het ingezamelde afval. Marit Bus, Key accountmanager bij GP Groot, benadrukt dat het laten zien van producten die van afval worden gemaakt een belangrijke schakel kan zijn in het succes van afval scheiden. “Als je kunt laten zien dat jouw handelen de cirkel rond maakt, dan werkt dat extra motiverend. Daar zijn we binnen GP Groot flink mee bezig. Via onze onderneming Circulairinbedrijf.nl maken we van afval weer producten die in het onderwijs bruikbaar zijn. Het is geen ver van je bed show meer. Dat het onderwerp afval leeft in het onderwijs is wel duidelijk; op dit moment zijn we met drie scholengroepen bezig met het ontwikkelen van een educatieprogramma in de vorm van vlogs, filmpjes, gastlessen en een integratie in het lesprogramma.